F.A.Q.

Här kan du hitta Vanliga frågor & Svar

  • S = Självdragsventilation
  • F = Frånluftsfläkt
  • FT = Till -och frånluftsfläktar 
  • FX = Frånluftsfläkt med värmeåtervinning 
  • FTX = Till -och frånluftsfläktar med värmeåtervinning

Beror på vad för typ av ventilationssystem och verksamhet. För flerbostadshus med FT eller FTX ventilation är det vart 3:år och om det är S, F, FX är det vart 3:år.

Läs mer på Boverket

För lokaleldstäder typ Öppen spis & Braskamin, ska sotning ske vart 3:e år, om det inte är den huvudsakliga uppvärmningen i rummet. (Gäller Stockholm Stad).

Bilaga med alla frister för Stockholm Stad