Tjänster

OVK Besiktning

Vi utför OVK Besiktning på alla typer av byggnader och ventilationssystem, Självdrag, F-system, FT-system & FTX-system.
Alla är välkomna att anlita oss, Privatpersoner, Bostadsrättsföreningar, Bostadsbolag, Privatvärdar.
Vi har OVK Behörighet K

OVK Besiktning
Smutsig Fläkt
Ren Fläkt

Ventilationsrengöring

För att ventilationssystemet ska fungera som det är tänkt, så behöver man rengöra ventilationskanaler och fläktar, regelbundet. Framför allt frånlufskanaler som leder bort dammpartiklar och fuktig luft.
Vi har lång erfarenhet att utföra ventilationsrengöringar av alla typer av ventilationssystem och byggnader.

Besiktning - Provtryckning - Eldstäder - Rökkanaler

Har du installerad en ny eldstad, tätat en rökkanal, ska sälja huset eller bara vill ha en status kontroll på din eldstad och rökkanal?
Då är ni välkomna att kontakta oss för en Besiktning och Provtryckning av din Eldstad med tillhörande rökkanal.

Trasig Skorsten
Vedeldning

Undersökning av Skorsten för ny eldstad

Vill du installera ny eldstad till din Tegelskorsten, så kan vi hjälpa dig att undersöka möjligheten att gör det, genom att utföra en så kallad kartering av skorsten. Vi kommer att upprätta en skorstensskiss över skorsten, där det framgår vilka kanaler som betjänar vad i huset och om det finns någon kanal ni kan nyttja till Er nya eldstad.

Sotning - Eldstäder - Rökkanaler

Vi har haft hand om sotningen i Bromma på uppdrag av kommunen från 1993 fram till 2018, då Ulf Pettersson gick i pension, så vi har god kännedom om huset i Bromma och vårt kontor har vi i Abrahamsberg.

Kommunen har nu en annan sotare, som ska sköta sotningen i Bromma.

Är det så att Ni vill anlita oss för sotning, så behöver man ansöka om så kallad egen sotning och det är Stockholms Brandförsvar, om man är boende i Västerort som har hand om dessa ansökningar och utfärdar medgivande om egen sotning.
Vi sköter sedan sotningen enligt lagstadgade tidsintervaller hos Er, så länge ni vill det och ni kan när som helst återgå till den kommunala sotaren.
För byte till oss, behöver man dels fylla i blanketten och även så behöver det finnas ett avtal mellan fastighetsägaren och den som utför sotningen, enligt Stockholms Brandförsvar (nytt från hösten 2023).
Vill ni byta till oss hör av Er så hjälper vi till med detta och ser till att allt skickas till till Stockholms brandförsvar.

Hur sotar vi?
Vi använder den metod som passar bäst för just din eldstad och hus.
Antingen traditionell metod med lina och lod från taket eller nerifrån eldstaden och upp genom att använda stavar med en roterade borste på.

Vart sotar vi?
Främst i Västerort.

Sotare
Imkanal

Besiktning Imkanal

En sån kallad Imkanal är en frånluftskanal som betjänar matlagningsutrymme. Vi utför besiktningar av ny Imkanaler stora som små.