Vår målsätting är 100% nöjda kunder

Företaget grundades i Tyresö 1986 av Ulf Pettersson, sotning och ventilationsarbeten utfördes där fram till 1993, då företaget etablerade sig i Västerort. 2018 gick Ulf i pension och nästa generation i familjen tog över. 

Fram till 2018 har sotningen utförts genom det kommunala monopolet, men bedrivs idag på den fria marknaden.  Vi arbetar även mycket idag med ventilationsarbeten, så som Obligatorisk Ventilationskontroll och ventilationsrengöringar.

 

Vi har kvalitets & miljö system & certifierade enligt FR2000

Vi är certifierade för ventilationsbesiktning OVK,  K-behörigheter

 

Medlemmar i

Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare

Funktionskontrollanterna i Sverige

info@brommasotarna.com

08-634 09 90

Måndag-Torsdag 8.00 - 13.00
Fredagar 8.00 - 10.30
Övrig tid telefonsvarare

Abrahamsbergsvägen 35

168 30 Bromma