Smutsig Ventilationskanal

Ventilationsrengöring

Ventilationsrengöring är en viktig förutsättning för att ventilationen skall fungera 

Frånluften bortför förorenad samt fuktig luft som i sin tur medför sänkta flöden det medför att fukt och odörer stannar kvar längre i bostaden/lokalen

Vi rengör med den senaste tekniken som finns på marknaden

Vi är medlemmar i Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare

Besiktning kanalers renhet

Vi utför besiktning av kanalernas invändiga renhetsgrad enligt Cleantest metoden som innebär att man suger upp smuts/damm i ett filter som sedan skickas för vägning gentimot ett gränsvärde.

Även foto tolk används

Referens

Nya Karolinska Sjukhuset

Uppdragsgivare  Bravida Sverige AB, Gunnar Karlsen Sverige AB, Skanska

Ren Ventilationskanal
Värmeväxlare

Rengöring värmeväxlare

Vi rengör värmeväxlare med en metod som inte kräver stor vattenmängd/högtryck

Systemet innebär en behandling av luftbehandlingssystem vilket innebär en noggrann rengöring av ytorna i växlare och batterier. Om även ett långvarigt skydd mot korrosion, kontaminering mm önskas utförs även denna behandling.

Vi har referensobjekt, if-huset Bergshamra där vi utfört rengöring av roterandeväxlare samt batterier på uppdrag av Bravida Ventilation

info@brommasotarna.com

08-634 09 90

Måndag-Torsdag 8.00 - 13.00
Fredagar 8.00 - 10.30
Övrig tid telefonsvarare

Abrahamsbergsvägen 35

168 30 Bromma