chimney sweep 2792895 1920 e1589220928289

Sotning

Vi har i över 20 år utfört sotning i Västerort under det kommunala sotningsmonopolet och vi fortsätter med sotningen i fri konkurrens i den nya tidens anda, vi vill ha kunder som är nöjda med oss.

Vill ni att vi sotar hos Er?

Om ni vill att vi fortsättningsvis utför sotningen kan ni fylla blanketten Byte av sotare så ombesörjer vi att den kommer till Stockholms Brandförsvar.

sodermalm 2023503 1920
P10108630 srcset large

Hur sotar vi?

Utöver traditionell sotningsteknik kan vi även utföra sotningen av rökkanalen nedifrån eldstaden, med roterande stavar och rens tråd som anpassar sig efter kanalens storlek, metoden är mycket effektiv på beläggningar i rökkanalen. Vi behöver inte gå upp på taket för att klara sotningen. Vi använder den metoden som är lämpligast för just din eldstad och rökkanal.

info@brommasotarna.com

08-634 09 90

Måndag-Torsdag 8.00 - 13.00
Fredagar 8.00 - 10.30
Övrig tid telefonsvarare

Abrahamsbergsvägen 35

168 30 Bromma