OVK

ovk

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är en besiktning som utförs för att säkerställa att ventilationssystemet i en byggnad fungerar som den ska och enligt de föreskrifter som gällde när systemet tog i bruk.

Att ventilationssystem fungerar som det ska är viktigt för att personer som vistas i byggnaden ska må bra och även för att byggnaden inte ska få skador på grund av bristfällig ventilation som kan ge upphov till mögel och andra liknande problem.

vi kan utföra ovk hos er

Vi utför OVK av ventilationssystem enligt gällande lagar och regler  på alla typer av byggnader, så väl till Privatpersoner, bostadsbolag, Bostadsrättsföreningar. Vi utför OVK besiktningar runt om i Stockholm och framförallt i Bromma och Västerort.

Vi har K behörigheter, vilket göra att vi kan utföra besiktning på alla typer av ventilationssystem S, F, FT, FX,  FTX (Förkortningar se förklaring nedan)

Vi är medlemmar i FUNKIS

vilka byggnader ska ovk besiktas och hur ofta?

S-ventilation = Självdragsventilation
F-ventilation = Fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda
FT-ventilation = Fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda
FX-ventilation = Fläktventilation med värmeåtervinning
FTX-ventilation = Fläktventilation där både frånluft och tilluftsflödena är fläktstyrda med värmeåtervinning

info@brommasotarna.com

08-634 09 90

Måndag-Torsdag 8.00 - 13.00
Fredagar 8.00 - 10.30
Övrig tid telefonsvarare

Abrahamsbergsvägen 35

168 30 Bromma