Trasig Skorsten

Besiktning eldstad

Vi använder godkänd utrustning för ändamålet samt följer de anvisningar som är godtagbara 
enligt gällande normer för hur täthetsprovning eller läckagemätning och besiktning skall utföras. 
Vi dokumenterar och efterlämnar protokoll efter utfört uppdrag.

nyinstallation

Har du installerat en ny eldstad? Då behöver man göra en besiktning av eldstaden med tillhörande rökkanal. Innan du installerar en eldstad behöver du göra en bygganmälan hos kommunen.

Statuskontroll

Är det dags för underhåll av skorsten och eldstaden eller är det rentav gjort? Med vår statuskontroll och funktionsundersökning får du klara besked om och hur uppdraget blivit utfört.

överlåtelse

Är du spekulant på ett hus eller en bostadsrätt är överlåtelsebesiktningen vår mest omfattande besiktning och visar vad du kan förvänta dig av eldstaden och skorstenens tekniska status.

sprängbesiktning

Är en besiktning av eldstäder och skorstenar innan och efter markarbeten.

undersökning

Vi du installera eldstad på din befintliga tegelskorsten? Vi hjälper dig med att undersöka om möjlighet finns. Ni får en ritning över vad kanalerna i din skorsten betjänar samt om det finns någon lämplig och ledig kanal som går att använda till din nya eldstad

 

Har du problem med t ex att det ryker in när du eldar eller att det luktar rök i något annat rum i huset. Vi hjälper dig att hitta orsaken och ge förslag på åtgärder

imkanal

Vi utför alla typer av besiktningar av Imkanaler.

Imkanal är en ventilationskanal som ventilerar ut luften från ditt kök.

skorstenskamera

Vi använder alltid skorstenskamera när vi utför våra besiktningar av rökkanaler och vid våra undersökningar.  

Våra skorstenskameror har inspelningsfunktion, så vi kan skicka en film över statusen på just din rökkanal.

läckagemätning

Vi utför läckagemätning av ventilationskanaler, i större ventilationsanläggningar

info@brommasotarna.com

08-634 09 90

Måndag-Torsdag 8.00 - 13.00
Fredagar 8.00 - 10.30
Övrig tid telefonsvarare

Abrahamsbergsvägen 35

168 30 Bromma